Bezieling

OVER BROEDER AUGUST LAUWERYSEN...

Stichter en bezieler van alle projecten rond Siddartha is Broeder August Lauwerysen. Hij werd te Merksplas geboren (1946) als zevende uit een landbouwersgezin van acht kinderen. Na vijf jaar keihard te hebben gewerkt op de grote boerderij, trad hij in 1966 binnen bij de congregatie van de broeders Oostakker. Twintig jaar later wordt hij in Tremelo tot priester gewijd. Van opleiding is hij maatschappelijk werker. Gedurende meer dan 15 jaar begeleide hij jongerengroepen om daarna zich voluit bezig te houden met vormingswerk voor volwassenen. Zijn uitzonderlijke stijl, spelende zelfconfrontatie vermengt met veel energie en gezonde humor, maakte hem populair als voordrachtgever. In alle hoeken van het Vlaamse land werd hij gevraagd.

Ook in zijn priesterschap trekt hij dezelfde authentieke lijn door: vieringen met niet al te veel heilige woorden maar realistische denkprikjes over je eigen dagelijkse doen en laten. Vanuit zijn geloofsovertuiging - die niet altijd evenwijdig loopt met de officiële versie van de kerk - kiest hij vanuit innerlijke kracht resoluut voor kleine en gekwetste mensen. Zowel in zijn vormingswerk als in de liturgie kiest hij voor eenvoudige en begrijpelijke aanpak, maar zelfconfrontatie is nooit ver weg...

Doorheen de jaren groeide een dieper spiritualiteit in ons centrum, die uiteindelijk vorm gekregen heeft in het Credo van Siddartha, een tekst waarin de waarde, accenten en de spirit van onze organisatie wordt verwoord...