Ik wil helpen

Elke financiële hulp is welkom!

Ik wil elke maand een storting doen van 5€ - 10€ - 15€ - 20€ of meer en ik bepaal in mijn melding voor welk project mijn bijdrage bestemd is. Alle maandelijkse bestendige opdrachten en andere giften kan je best storten op rekening Siddartha projecten 833-3253671-64 (IBAN BE29 833 3253671 64 en BIC GKCCBEBB), 3128 Tremelo met vermelding: project ...

Vanaf 40€ per jaar ontvangt u een fiscaal attest en vanaf 75€ per jaar ontvangt u ook 6 verslagen per jaar.

Giften zonder fiscaal attest zijn welkom op Siddartha Development Ethiopia 3128 Tremelo rek. 778-5942374-15 (IBAN BE83 7785 9423 7415 en BIC GKCCBEBB)

Duo-legaat: Siddartha steunen als je er niet meer bent.

Met heel veel dank aan onze grootste sponsors:
De broeders van Oostakker
Wijngilde Siddartha
Klerenshop Siddartha
Amaresh vzw

Siddartha Bouwfonds
Wij zoeken mensen en organisaties met het hart op de juiste plaats die bereid zijn mee te investeren in duurzame stenen. Investeringen met een onschatbaar rendement. Onze eerste betrachting bestaat erin om 250 certificaten aan de man te kunnen brengen à rato van 500€ per certificaat. Ieder certificaat wordt aanzien als een gift aan Siddartha. Bij je storting vermeld je ‘Siddartha Bouwfonds’.

DVD en schoolmateriaal
Er is een nieuwe DVD over de werking van onze projecten. Er zijn tevens 2 Ethiopië koffers te huur voor de lagere scholen. Contacteer ons voor meer informatie!