Ik wil helpen

Financiële steun
Ik wil elke maand een storting doen van 5€ - 10€ - 15€ - 20€ of meer en ik bepaal in mijn melding voor welk project mijn bijdrage bestemd is. Alle maandelijkse bestendige opdrachten en andere giften kan je best storten via:
Siddartha, 3128 Tremelo, met vermelding van het project.
833-3253671-64
IBAN BE29 833 3253671 64
BIC GKCCBEBB

Voor stortingen op bovenstaande rekening vanaf 40€ per jaar ontvangt u een fiscaal attest. Vanaf 75€ per jaar ontvangt u eveneens 6 verslagen per jaar.

Giften zonder fiscaal attest zijn welkom op:
Siddartha, 3128 Tremelo
778-5942374-15
IBAN BE83 7785 9423 7415
BIC GKCCBEBB

Duo Legaat
Siddartha steunen als je er niet meer bent. Overweegt u een schenking te doen aan Siddartha en tegelijkertijd uw andere erfgenamen bevoordelen? Lees hier alles over het Duo-legaat.

Siddartha Bouwfonds
Wij zoeken mensen en organisaties met het hart op de juiste plaats die bereid zijn mee te investeren in duurzame stenen. Investeringen met een onschatbaar rendement. Onze eerste betrachting bestaat erin om 250 certificaten aan de man te kunnen brengen à rato van 500€ per certificaat. Ieder certificaat wordt aanzien als een gift aan Siddartha. Bij je storting vermeld je ‘Siddartha Bouwfonds’.

Schoolmateriaal
Wil je graag in jouw school of vereniging de projecten van Siddartha in de spotlights zetten? Dan helpen we jou daar graag bij! We hebben DVD's over onze projecten in Ethiopië ter beschikking, alsook leskoffers voor de lagere scholen. Contacteer ons voor meer informatie.

Met heel veel dank aan onze grootste sponsors:
De broeders van Oostakker, Wijngilde Siddartha, Klerenshop Siddartha, Amaresh vzw, Sterren Voor Ethiopië vzw, Provincie Vlaams-Brabant