Projecten Belgie

Het Veerhuis Siddartha vzw

Het Veerhuis is een groep van laagdrempelige drughulpverleningscentra in Vlaams-Brabant met antennes in Leuven, Tienen, Diest en Vilvoorde. Het Veerhuis is door het RIZIV erkend als medisch-sociaal opvangcentrum (MSOC).

Zorgcentrum Siddartha VZW

Het Zorgcentrum is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke handicap, met diverse erkenningen bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Het omvat een Tehuis Niet Werkenden (TNW), een Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO) en een Dagcentrum (DC).

Ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum, een verblijfscentrum met een zaal, biedt accommodatie aan dertig personen. Groepen van minstens vijftien mensen die zich enkele dagen of een weekend willen terugtrekken voor vorming, familiebijeenkomsten, allerlei feesten, gezinsgroepen, scholen, teams … kunnen er (in vol pension) terecht.

Klerenshop

De Klerenshop zamelt tweedehandskleding in en verkoopt ze. De opbrengsten zijn voor de projecten van de Siddartha.

Wijngilde

De Wijngilde maakt vruchtenwijnen en baten elke zondag de wijnzolder uit. De opbrengst gaat naar de financiële ondersteuning van de verschillende Siddarthaprojecten.