Projecten Ethiopie

Ethiopië is een land in de hoorn van Afrika met 93 miljoen inwoners en een levensverwachting van slechts 50 jaar. Het kindersterfte getal is er hoog, net als het aantal HIV besmettingen. De hoofdstad Addis Abeba, 6,8 miljoen inwoners waarvan 70% in krotten woont. 

Op vraag van een vijftal jonge Ethiopiërs zijn we in augustus 1999 voor het eerst naar ginder getrokken en in januari 2000 zijn ze er gestart met ons eerste project voor alleenstaande moeders. Daarna kwam ons initiatief voor jonge vrouwen in de armoedeprostitutie, daklozen, rioolkinderen, aids-wezen.

Alleen in de projecten in Addis hebben we op dit moment 61 personeelsleden, allen Ethiopiërs, waarvan meer dan 40% van het personeel vroeger zelf deelnam aan één van de projecten.

Onze projecten:
Addis Hiwot - om jonge vrouwen uit de prostitutie te halen
Andinet - huisvesting en beroepsopleiding voor rioolkinderen
Ediget Fana - opleidingscentrum voor alleenstaande moeders
Glorieux - begeleiding van daklozen
Little Heaven - huisvesting en begeleiding van HIV besmette kinderen
Siddartha Youth - jeugdbeweging
Sociale Infrastructuur - bouw van toiletten en sanitair in de krottenwijken

Siddartha heeft een missie: ontwikkelingshulp geloofwaardig maken!
We kunnen iedereen bewijzen dat elke goed besteed wordt en dat uw geld niet aan onze vingers blijft plakken!

De visie van Siddartha op ontwikkelingshulp:
• De Ethiopiërs moeten het zelf doen. Ze hebben de capaciteiten in huis
• Niks voor niks! We spelen geen Sinterklaas!
• Alles gebeurt in overleg de weg naar democratie
• Controleren en evalueren. Wij willen heel juist weten wat er met ons geld gebeurt.

De visie van Siddartha naar de sponsors toe:
• Wij willen elke euro naar waarde schatten met een minimum aan geld een maximum aan toekomst bereiken!
• Transparantie! We hebben niets te verbergen!

Br. Gust, bezieler van de projecten in Vlaanderen én in Ethiopië verblijft één week per 2 maanden in Addis om de projecten te evalueren, creatieve oplossingen aan te reiken, controle over onze financies.