Siddartha Nieuwsbrief April 2012

Veerhuis
In het begin van 1997 kreeg Siddartha v.z.w. een woning ter beschikking in de St. Annastraat, in de schaduw van de Leuvense Predikherenkerk. Deze woning mocht uitsluitend worden gebruikt om een werking rond de plaatselijke drugproblematiek op te zetten. Met heel wat vrijwilligerswerk werd het huis omgebouwd tot een gezellig centrum, van waaruit de laagdrempelige drughulpverlening in heel Vlaams-Brabant werd opgebouwd.


We zijn nu 15 jaar later en aan het mooie liedje van de St. Annastraat is een abrupt einde gekomen. De eigenares van het pand, kwam terug op haar belofte om ons blijvend gebruik te laten maken van Het Veerhuis. De aankoopprijs die werd voorgesteld was voor Siddartha niet haalbaar, zodat er naar een alternatief moest worden gezocht. Maar één van de sterktes binnen Siddartha is dat er van elk probleem een opportuniteit wordt gemaakt.

Na een intense zoektocht werd er een nieuw onderkomen voor de werking gevonden. Door de verkoop van het oude klooster in Heldergem kwam er net genoeg geld vrij om een huis in de Maria Theresiastraat in Leuven aan te kopen dat zeer geschikt is voor de werking.

De ligging, vlak bij het station en het stadhuis is ideaal. Het huis zelf is een mooi en licht gebouw dat ruimer is dan het huidige Veerhuis. Mede dankzij de inzet van Siddartha en haar vrijwilligers, wordt dit huis op dit moment instap klaar gemaakt. Het dak werd al nagekeken en hersteld, de elektriciteit werd vernieuwd en de loodgieterij werd aangepast. Op dit moment worden de muren en de vloeren onder handen genomen.

Als alles volgens planning verloopt zal Het Veerhuis midden juni een nieuw onderkomen hebben. De medewerkers kijken uit naar de nieuwe lokalen, die weer nieuwe mogelijkheden bieden. Wat dus eerst een ramp voor de werking leek zou nu wel eens een zegen kunnen blijken. De officiële opening van het nieuwe Veerhuis komt er pas in het najaar, maar daar zal iedereen ten gepaste tijde van op de hoogte worden gebracht.

Leefgemeenschap - Zorgcentrum
We zitten al een flink stuk in 2012 en we draaien op volle toeren.

In overleg met alle partijen werken we een meerjaren plan uit voor Zorgcentrum Siddartha vzw. Jawel, je leest het goed de naam Leefgemeenschap Siddartha, zou in de loop der tijd vervangen worden door Zorgcentrum Siddartha vzw.

Maar, een goed beleid staat niet alleen stil bij vandaag, maar durft ook enkele jaren vooruit kijken. Daarom zijn we een meerjarenplan aan het uitwerken. Gezien de Meeuw, als erkend kleinschalig project op relatief korte termijn los moet staan van de Leefgemeenschap, denken we er aan om de Sluis van Grootlo in de toekomst grondig te renoveren tot 7 ingerichte units met keukentje, badkamer…. Maar eerst hebben we een duidelijk zicht nodig op de mogelijke investeringskost, vooraleer verder te kunnen plannen. Dergelijke uitbreiding heeft natuurlijk ook zijn weerslag op het dagcentrum. Ook daar zijn we toe aan een ernstige uitbreiding van de ateliers. Een goed moment om heel het gebouw van de Leef grondig te evalueren en te kijken hoe betere oplossingen gecreëerd kunnen worden met een minimum aan financiële investeringen.

Eind 2012 willen we een concreet haalbaar plan uitgewerkt hebben met een realistische termijn om dit te realiseren.

We plukken reeds de vruchten van ons samenwerkingsverband ‘tRede, de grenzen van andere voorziening zijn voor ons weg gevallen en uitwisselen van informatie is hierdoor veel makkelijker, samenwerken in kader van complexe gebruikers, ondersteuning van personeel,… We stellen alles in het werk om onze werking zo optimaal te laten verlopen.

Zoals de wereld nooit zal stilstaan zo zullen ook wij mee moeten evolueren, stilstaan is achteruitgaan in tijden als deze.

We willen via deze weg toch ook nog eens vermelden dat we om de veertien dagen met een kraampje met eigen gemaakte producten op de markt van Tremelo staan. Natuurlijk zijn onze producten ook nog steeds te verkrijgen in ons winkeltje.

Siddartha - varia
•De klinkers van de parking Zien er al lange tijd heel vuil uit. Maar het gaat over meer dan 2.000 m². We hebben een bedrijf gevonden in Lochristi dat eind mei onze klinkers komt proper maken met water, zonder speciale producten.
•Ook de weide van Siddarthafeesten werd grondig aangepakt. Lager gelegen delen werden opgevuld, zodat alles er nu bijligt als een biljart. Alles is bemest en gezaaid. Zal veel deugd doen voor diegene die in augustus mosselen moeten opdienen!
•Ons Maria is dan wel 79 jaar, maar ze is weer druk bezig met het klaarmaken van de laatste drie kamers van de boerderij. Als dat af is, zal heel het ontmoetingscentrum perfect in orde zijn, ook voor de brandweer.

Ethiopië
Wat hebben die Ethiopiërs toch al veel geleerd in de voorbije 11 jaar! Ze blijven zoeken naar meer kwaliteit en efficiëntie. De assistent van Firehun is in alle projecten bezig met een grondige evaluatie van al onze projecten, om zo meer zicht te krijgen op de echte resultaten van onze opleiding in het leven van de moeders, de ladies, de daklozen… 

De resultaten zijn verheugend! Als 91 % van onze moeders zeker het dubbele inkomen hebben van voor de opleiding, en 63¨% zelf het driedubbele dan magen we allen maar dankbaar terugblikken! Meer zelfs, de moeders stellen zelf voor om de opleiding te beperking tot één jaar in plaats van 2 jaar, zodat ze bij het begin van de opleiding al uitgedaagd worden om zo vlug mogelijk zelfstandig te worden. Als je weet dat je daarvoor 2 jaar tijd hebt, dan stel je dat te gemakkelijk uit. Ook een schitterend resultaat bij de rioolmannen: van de 24 die de 2 jaar opleiding beëindigden lieten 18 gasten hun werkcontract zien bij het afscheidsfeest, en de 6 anderen gaan als fiere mannen terug naar de regio van waar ze komen, maar nu deftig gekleed met een getuigschrift van lasser of schrijnwerker op zak!

En we zitten al weken lang te wachtend op het verlossend moment dat de overheid ons uiteindelijk de grond zal toekennen om gebouwen te zetten voor Little Heaven. Alles is perfect uitgerekend, en we zouden direct aan de slag kunnen. Maar tijd in Ethiopië is een ander begrip dan hier bij ons.

Activiteiten kalender Siddartha
•17, 18 en 19 augustus 2012; Siddarthafeesten
•13 oktober 2012, Lets dance for Ethiopië
•1 en 2 december 2012; wintermarkt

Vieringen op Siddartha (i.d. glorieuxzaal om 19u30)
•5 mei, omgaan met verschillen
•2 juni, mankracht, vrouwenkracht
•7 juli, ver-ander-en
•4 augustus, samen verder bouwen